Paterswoldseweg 450 Groningen
050 52 50 566
Bij spoed buiten openingstijden: 050 53 50 370

Tanden en kiezen trekken

Dental Techniek Groningen

Er kunnen verschillende redenen zijn voor onze tandartsen om uw tanden of kiezen te trekken. In sommige gevallen is uw tand of kies dusdanig aangetast dat trekken de enige oplossing is. Ook is het maken van ruimte voor andere behandelingen wel eens de reden dat de tandarts adviseert om een kies of tand te trekken. Wij trekken uw tanden of kiezen onder verdoving, waardoor de behandeling vrijwel pijnloos verloopt.